Home

Collectes HHG Katwijk

Deze site wordt niet meer gebruikt, omdat weer op de gebruikelijke wijze wordt gecollecteerd.
Uw bijdrage voor collecten voor de Kerkvoogdij kunt u overmaken op NL 34 RABO 0332288366 t.n.v. Kerkvoogdij HHG Katwijk aan Zee (alle kerkvoogdijcollecten; collecte aflossing schuld kerkbouw)

Uw bijdrage voor de collecten die via de diaconie worden afgewikkeld (alle overige collecten) kunt u overmaken op NL 78 RABO 0332288447 t.n.v. Diaconie HHG Katwijk aan zee.

Pagina bekijken

Maak je website op WordPress.com
Aan de slag