Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Home

Collectes HHG Katwijk

Deze site wordt niet meer gebruikt, omdat weer op de gebruikelijke wijze wordt gecollecteerd.
Uw bijdrage voor collecten voor de Kerkvoogdij kunt u overmaken op NL 34 RABO 0332288366 t.n.v. Kerkvoogdij HHG Katwijk aan Zee (alle kerkvoogdijcollecten; collecte aflossing schuld kerkbouw)

Uw bijdrage voor de collecten die via de diaconie worden afgewikkeld (alle overige collecten) kunt u overmaken op NL 78 RABO 0332288447 t.n.v. Diaconie HHG Katwijk aan zee.

Pagina bekijken